STAP-Budget

De overheid heeft recentelijk besloten dat de STAP subsidie per 1 januari 2024 vanwege bezuinigingsmaatregelen komt te vervallen. Voor de resterende aanvraagperiodes najaar 2023 zijn de eisen dusdanig aangescherpt dat alleen reguliere, door OCW opleidingen, in aanmerking komen voor STAP-subsidie. Hierdoor komen 95% van alle voormalige STAP opleidingen en aanbieders in Nederland niet meer in aanmerking voor het STAP-budget. Dit geldt helaas ook voor alle scholingen van NEM Academy. 


Indien je ZZP'er bent zijn beroepsmatige scholingskosten nog wel aftrekbaar. 
null

Scholing die in aanmerking komt voor € 1000,- subsidie

Video's en veelgestelde vragen

                   

Veelgestelde vragen STAP-Budget

Wat als ik de subsidie niet krijg?

Als de subsidie niet wordt toegekend en wij geen orderbevestiging van het UWV ontvangen vervalt automatisch je inschrijving. Tenzij je op het aanmeldformulier hebt aangevinkt dat je hoe dan ook wilt deelnemen. Met of zonder subsidie.

Wat is het STAP-budget?

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een subsidie voor scholing. Deze subsidie vervangt vanaf 1 januari 2022 de fiscale aftrek voor scholing.

Komen alle opleidingen en cursussen in aanmerking voor het STAP-Budget?

Nee, een opleider moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen en geregistreerd zijn in het scholingsregister van DUO. NEM Academy voldoet aan deze kwaliteitseisen. Een groot deel van onze opleidingen, bijscholingen en cursussen komt in aanmerking voor de subsidie. Eén van de eisen van de overheid is dat er een duidelijke link richting de arbeidsmarkt moet zijn.

Hoe hoog is het STAP-budget?

Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1000,- per jaar voor een opleiding of cursus. Per kalenderjaar kun je maximaal 1 keer de subsidie aanvragen.

Wat is het doel van het STAP-budget?

De snelheid van veranderingen is momenteel gigantisch. De tijd dat je jarenlang hetzelfde werk kon blijven doen lijkt voorbij. Een leven lang leren is het motto. Door middel van het STAP-budget wil de overheid stimuleren dat mensen de eigen regie nemen over hun ontwikkeling en loopbaan. De overheid wil stimuleren dat mensen zich blijven ontwikkelen en meegroeien met de tijd.

Tot wanneer loopt het STAP-budget?

Zoals het er nu naar uit ziet is deze regeling voor de lange termijn. Tot 2025 is er jaarlijks € 218 miljoen beschikbaar. Vanaf 2026 zal dit worden voortgezet is de verwachting.

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

Nadat je je hebt aangemeld voor de scholing van je keuze op onze website, ontvang je een STAP-aanmeldingsbewijs. Hiermee vraag je de subsidie aan bij het UWV STAP-Portaal.

Hoe zit het met de aanvraagtermijnen

Er zijn 6 aanvraagtermijnen per jaar. In 2022 start de 1e aanvraagtermijn op 1 maart om 10.00.

Op de site staat een startdatum op vol en in het scholingsregister is de datum nog beschikbaar. Hoe kan dat?

Als we zien dat teveel mensen een aanmeldbewijs aanvragen zetten we de inschrijvingen voor een aanmeldbewijs op onze website op vol. De mensen die reeds een aanmeldbewijs hebben zijn dan veelal gegarandeerd van een plek als de subsidie wordt toegekend. We doen dit dus om teleurstelling te voorkomen.

Ik heb een aanmeldbewijs aangevraagd maar wil toch niet met de scholing starten.

Als je de subsidie niet aanvraagt bij UWV vervalt automatisch je inschrijving. Wel fijn als je ons even een mailtje stuurt dat je afziet van aanmelding. Dan kunnen we jouw plek aan iemand anders geven.

Ik heb van UWV een bevestiging gehad maar heb redenen waardoor ik niet kan deelnemen aan de scholing. Kan ik nog annuleren.

Ja, dat kan. Je moet deze annulering dan wel melden bij UWV. Graag ook een mail naar onze backoffice: info@newenergymovers.nl