Anders kijken naar een  vraagstuk?

Zelf Ontwikkelingskaarten

Praktische tool voor coaches en therapeuten

coach-ontwikkelingskaarten

Heldere inzichten

De kaarten geven nieuwe, verhelderende inzichten.

De weg naar binnen

De kaarten nemen je mee op een innerlijke ontdekkingsreis

coachopleiding

Verbinding

De kaarten bevatten krachtige, diepgaande vragen. 

50 kaarten met een beeld en vraag

Deze coach ontwikkelingskaarten nemen de gebruiker mee op een innerlijke ontdekkingsreis. De vragen en beelden op de kaarten werken als een spiegel en stimuleren de zelfreflectie en het zelfbewustzijn. De kaarten hebben betrekking op de ontwikkelingsfasen: Essentie, De Verwijdering, De Ontmoeting, De Stroom en De Creatie.

Tegelijkertijd met deze kaartenset is het boek 'Zelf Ontdekt Zichzelluf' verschenen, geschreven door en José van den Diepstraten & Nathalie van Spall. In dit boek worden alle ontwikkelingsfasen uitvoerig beschreven. De kaartenset en het boek hebben een aanvullende werking op elkaar en zijn tevens vertaald naar een online cursus 'Tijd voor jezelf'.


Meer weten over de verschillende ontwikkelingsfasen? 

Essentie

Ieder mens is verbonden met diepere bronnen. Op welke manier voel jij je verbonden met het grote geheel? Met de blauwdruk en de taak waarmee jij als mens naar de wereld bent gekomen? Hoe was je als kind en wat is jouw waarheid


De vragen op de kaarten die bij Essentie horen hebben betrekking op de volgende kernaspecten: eenheid, heelheid, liefde, wijsheid en puurheid.

De Verwijdering

Door allerlei omstandigheden raak je, naarmate je opgroeit, verwijderd van Essentie. Je bouwt onbewust afweermechanismen op die fungeren als innerlijk opgebouwde muren van bescherming. Het ego krijgt de overhand


De vragen op de kaarten die bij De Verwijdering horen hebben betrekking op de volgende kernaspecten: controle, eenzaamheid, angst, drama en zelfbescherming.

De Ontmoeting

Vroeg of laat ontstaat bij de meeste mensen een fase waarin een transformatiebeweging ontstaat van een gerichtheid op de buitenwereld naar een gerichtheid op de binnenwereld. Je ontrafelt je ego, onderzoekt opgebouwde beschermingsmechanismen en legt steeds meer maskers af. Je leert weer kijken met je hart en raakt stapsgewijs weer in verbinding met Essentie, je ware aard. 


De vragen op de kaarten die bij De Ontmoeting horen hebben betrekking op de volgende kernaspecten: innerlijk onderzoek, zelfreflectie, contact met je gevoel, weerstanden en groeipijnen.

De Stroom

Wanneer je de weg naar binnen hebt bewandeld, kom je ergens onderweg in een natuurlijke beweging. Je deint steeds meer mee op de natuurlijke stroom van je bestemming. Je kijkt om je heen naar signalen en luistert naar je innerlijke stem. Je laat je niet meer zo leiden door je ego. 


De vragen op de kaarten die De Stroom horen hebben betrekking op de volgende kernaspecten: innerlijke stem, overgave, vertrouwen, beweging en verbondenheid.

De Creatie

Je bent als mens steeds meer in staat een realiteit te creëren vanuit een liefdevolle intentie. De stem van Essentie klinkt door in jou als mens en geeft vorm aan zijn bestemming. Vanuit diepere lagen van bewustzijn ben je in staat bewust gebruik te maken van universele bronnen en haar wetten. 


De vragen op de kaarten die bij De Creatie horen hebben betrekking op de volgende kernaspecten: spirituele wetten, innerlijke kracht, manifestatie, samenwerking en Eén zijn.

Wat gebruikers zeggen

Alle aspecten die betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling zijn in de kaarten verwerkt. Ik neem ze zelfs mee op al mijn reizen!
dagtraining zelfontwikkeling
Dirkje Bezemer
Ik vind het prettig dat er zulke krachtige beelden en vragen op de kaarten staan. Het maakt onmiddellijk wat los.
Thomas de Wijs
Ik werk veel met deze set ontwikkelingskaarten. Verhelderend, soms ook confronterend, maar vooral leuk en inspirerend.
Vivienne den exter
Viviënne den Exter
coach-ontwikkelingskaarten
€ 22,95

Ja, ik wil graag gaan werken met de coach ontwikkelingskaarten

opleiding coach en therapeut

Ondersteunend

inzichtgevend

Verhelderend

coach en therapeut opleidingen nem academy

Inspirerend