Privacy Verklaring 

NEM Academy neemt jouw privacy serieus en vanzelfsprekend mag je erop vertrouwen dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. In dit document leggen wij uit hoe we omgaan met je gegevens en de bescherming van je privacy binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verantwoordelijke
NEM Academy, gevestigd op de Paardeweide 20 A-B te Breda, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
NEM Academy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van ons opleidingsaanbod en/of andere diensten. Het gaat om gegevens die wij ontvangen na inschrijving en welke op vrijwillige basis door studenten e/o deelnemers aan activiteiten worden verstrekt. Iedere activiteit omvat een ander proces en vraagt om het verwerken van andere gegevens. Gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn (afhankelijk van de activiteit):

·       voor- en achternaam;
·       adres, postcode en woonplaats;
·       e-mailadres;
·       telefoonnummer;
·       bank- en betaalgegevens
·       dossiervorming, studievoortgang, afgeronde modules en resultaten;
·       cijferlijsten, certificaten en diploma’s;
·       opleiding gerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld afspraken met een coördinator of absentiegedrag;
·       versleutelde inloggegevens voor je persoonlijke studie account.


Cookies
Wij maken gebruik van cookies om onze website zo optimaal mogelijk te maken voor jou als bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op onze site maken wij gebruik van de volgende soorten cookies:

·       Functionele cookies; voor een snelle werking van de site en het verhogen van het gebruiksgemak.
·       Analytische cookies; om statistieken te monitoren en resultaten te meten.
·       Tracking cookies; wij maken gebruik van Google Analytics om te meten wat je zoekt en doet op onze site.

We bewaren jouw voorkeursinstellingen t.b.v. het gebruikersgemak. We slaan geen persoonlijke gegeven op zoals IP adressen e.d.


Van wie verwerken wij gegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens betekent in algemene zin dat wij gegevens verzamelen, bewaren, raadplegen, registreren, gebruiken en verwijderen. Wij verzamelen gegevens van:

·       potentiële deelnemers; je vraagt bijvoorbeeld een studiegids aan of meldt je via onze website aan voor een Open Dag;
·       studenten; je hebt je ingeschreven voor één van onze opleidingen;
·       deelnemers aan activiteiten; je hebt je ingeschreven voor een workshop, bijscholing, bezinning, coachtraject etc.;
·       medewerkers en sollicitanten;
·       bezoekers van onze website.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze kernactiviteiten: het verzorgen van onderwijs, bijscholingen, workshops en andere vormen van dienstverlening. De door potentiële deelnemers opgegeven persoonsgegevens worden voor de onderstaande doelstellingen verwerkt:

·       Inschrijving voor een opleiding, workshop, bezinning, coaching en andere te volgen activiteiten;
·       het kunnen verzorgen van onderwijs, workshops, coaching en andere activiteiten;
·       het beheren van studiegegevens en (online) gegevens die belangrijk zijn bij je studie;
·       om administratieve werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
·       om je te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
·       om planningsactiviteiten te kunnen uitvoeren;
·       om gegevens in onze boekhouding te verwerken en om facturen te kunnen genereren;
·       om een optimale dienstverlening en informatievoorziening te kunnen bieden aan jou als klant;
·       om aangevraagde informatie te kunnen verstrekken of af te handelen;
·       om informatie te verstrekken over onze dienstverlening en actuele ontwikkelingen;
·       om informatie te verzamelen over je studievoortgang en overige informatie die van belang zijn voor je studie;
·       het verzenden van gerichte marketing en promotionele acties op grond van je aanmelding op onze nieuwsbrief;
·       om je te kunnen informeren over onze diensten;
·       om arbeidsovereenkomsten te kunnen uitvoeren;
·       om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst;
·       om onze website te kunnen verbeteren;
·       om het aanbod van onze dienstverlening optimaal af te kunnen stemmen op de gebruiker van onze website.


Gegevensdeling met derden
Jouw gegevens zijn veilig bij ons en worden alleen intern gebruikt. Persoonsgegevens worden nooit verhuurd, verkocht of op andere wijze verstrekt aan derden. Bij langdurige opleidingen wordt jouw toestemming gevraagd of jouw adres, telefoon en e-mail gegevens verstrekt mogen worden aan jouw studiegenoten. Dit omdat studenten het prettig vinden elkaar te kunnen bereiken. De adressenlijst van jouw studiegroep wordt altijd persoonlijk uitgedeeld in een lesavond.

NEM Academy kan voor de uitvoering van sommige processen, op bepaalde onderdelen, derden vragen om bepaalde diensten uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boekhoudkundige handelingen of optimalisering van de automatisering. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid te bieden bij het omgaan met persoonlijke gegevens. Met deze verwerkers gaan wij zogenaamde ‘verwerkersovereenkomsten’ aan. Al onze medewerkers die te maken hebben met persoonsgegevens hebben een zogenaamde privacyverklaring ondertekend.

Onze website kan links bevatten naar andere websites (bijvoorbeeld bol.com als het gaat om literatuur). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van enige derde partij.


Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als student heb je ten alle tijden toegang tot een copie van je persoonlijke gegevens, deze kun je opvragen via info@newenergymovers.nl.

Indien je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief dan kun je met één druk op de knop jezelf hiervan verwijderen. Als jij je hebt afgemeld dan zorgen wij ervoor dat jouw gegevens binnen 100 dagen worden verwijderd uit ons mailingsysteem.

Indien je een klacht hebt betreffende waarop NEM Academy je persoonsgegevens verzamelt, gebruik en/of verwerkt dan kun je een klacht indienen via info@newenergymovers.nl of bij de Nationale Autoriteit Persoonsgegevens.


Tot Slot
Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. Je kunt bellen naar 076-5219573 of een mail sturen naar info@newenergymovers.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2024.