Bijscholingen voor coaches en therapeuten

Omdat je nooit bent uitgeleerd in je vak

Bijscholingen coaches en therapeuten

Verdieping

Je spijkert kennis bij en leert nieuwe interventies

Bijscholingen coaches en therapeuten

Praktijkgericht

Je leert oefeningen die direct toepasbaar zijn in je praktijk

opleiding coach en therapeut

Interactief

Je oefent met vakgenoten en er is ruimte voor veel interactie

opleiding systemisch werk voor therapeuten

Individueel Systemisch werk

Een diepgaande interventie waarbij je werkt met het krachtenveld binnen een familiesysteem.  Specifiek voor 1 op 1 begeleiding.

Emotioneel
Lichaamswerk

Een doeltreffende methodiek voor persoonlijke ontwikkeling. We gebruiken het lichaam als sleutel tot bewustwording. 

Bijscholing
EMDR

Een krachtige interventie die is ontwikkeld om (post) traumatische gebeurtenissen en vervelende ervaringen te verwerken.